Ansikten i vårt tidevarv handlar det om här – ansikten, avbildning, porträtt, kärt barn har många namn. Vi föds och vi dör och där emellan leva efter bästa förmåga på Jorden, Världen och i Sverige och Göteborg – Kenneth Rundberg fotograferar

Faces in our era are all about this – faces, imaging, portrait, dear child has many names. We are born and we die and in between live for the best ability on earth, world and in Sweden and Gothenburg – Kenneth Rundberg photograph