Svart på vitt i Göteborg – är till för dig som vågar se sanningen i vitögat – mycket är på gång i staden och få vet någonting om vad som kommer att hända i ett framtida perspektiv – helt enkelt svart på vitt och en slags temperaturmätare på läget i Göteborg eller åtminstone hur saker och ting kan te sig genom kamerans öga – så långt har ingenting hänt – men hur kommer västlänken och byggandet påverka den vanlige Göteborgaren – mycket kan mätas i ord och diagram – i vägval och demokratins labyrinter – och vad som är synintrycket och hur mycket man kan lita på att det man ser är det man ser – därför kanske det kan va påpassligt att låta kameran gå varm – Kenneth Rundberg fotograferar

 

Black on white in Gothenburg – is for those who dare to see the truth in white eye – much is going on in the city and few know anything about what’s going to happen in a future perspective – simply black on white and some kind of temperature on the position in Gothenburg or at least how things can stand by the camera’s eye – Kenneth Rundberg

 

 

1:a Maj i Göteborg

Nere vid Röda Stens området

 

Brofästet på Hisingsidan

Götaälvbron

Götaplatsen

Götaälvbron

 

Svingeln