Hjärtat i Göteborg – är som det låter mycket kärlek till Göteborg och alla goa människor som finns här. Så som vår käre Håkan uttrycker saken i en läcker låt ”Känn ingen sorg för mig Göteborg”. Nog om textrader om staden ; om rykten som sprids med vinden, och annat hitte på om Göteborg . Bilder som ligger oss varmt om hjärtat och något annat tänkvärt likaså, här skrivs inget i pannan, utan här levereras bilderna till dig  –

 

The heart of Gotheburg – that sounds like love to Gothenburg, and all goa people who are here. Such as our own poet Håkan expresses the matter ” Feel no sorrow for me Gothenburg ” . Enough about the theme of the city, about the rumors that spread with the wind, and something else about Gothenburg that surrounds us. Here nothing is written in the forehead, but here are the pictures delivered  –

 

 

 

 

 

Brunnsparken

Busshållplats Marklandsgatan

 

Väntsal

 

Erik Dahlbergsgatan

 

Haga

 

Bakluckeloppis

 

Kranar

 

Linnegatan

Heden

 

Majorna

 

Götaplatsen

 

Fotograferingsstil

Fotostil

Under stadens Gustav Adolfs staty

Chalmerskortegen

Stans brantaste backe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild från 1974-75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg 2020
Göteborg 2020