Färg

Färgens betydelse ska man inte negligera. Där finns oanade krafter inbyggd trots mitt ointresse för färger i allmänhet. Ska man fota in i kaklet ska det naturligtvis va i svartvitt. Men någon gång får man ge vika för när himlen färgas röd eller att allt är klart uppsnärjt i det blå. Man får väl gå på rödbetan med detsamma och gilla att fåfängan än en gång går att tygla.

 

Color

The meaning of thr color should not be neglected. Where in the color there are uninhabited forces built in spite of my interest in colors in general. If you want to get into the tile it should of course be in black and white. But sometimes you have to give way to when the sky is colored red or everything is blown up in the blue. You can go on the beetroot with the same thing and like the vanity to be chewed.