Bilder med sorgkant var förra rubriken. Men nu bara Bilder. Det får räcka att låta bilderna tala sitt eget visuella språk. Att läsa bilder är inget man lär sig i en handvändning. Det tar lång tid att skaffa sig den erfarenheten och enträget fotograferande förstås bidrar ju till att komma framåt och att se helheten.  Bilden har ett språk som också ställer krav på läsarens omdöme att förså tecknen som bygger bilden. En slags kod och analys om vad själva bilden består av för betydelsebärande element. Innehållet, vad som blir fotograferat. Och en hel del annat som blir vägledande till att förstå bildens dynamik.  Djupare än så går vi inte in på i dag. En annan dag kanske ? ! +

Pictures / imagery

Images with sadness were the last heading. But now only pictures. It must suffice and let the images speak their own language. Reading pictures is not something you learn in a flip. The image has a language that also requires the readers judgment to understand the characters that build the image. A skag`s code and analysis of what the image itself consists of for significant elements. Deeper than that, I do not go into today. Another day maybe? ! +

Fotografen 2021